Financiƫle module Factuur module Order module Voorraad module WebConnector module Online Bestelsysteem module Werkplaats module CRM CRM

De administratieve omgeving is sterk gericht op interne processen zoals boekhouding, facturatie en voorraadbeheer. De module CRM (Customer Relationship Management) ofwel relatiebeheer is extern gericht. Hierin staan uw klanten centraal. Door de integratie worden de in- en extern gerichte processen optimaal gekoppeld.

De module CRM bevat per gebruiker een agenda en taakplanner. Beide onderdelen vormen de basis voor uw planning en verslaglegging.

Naast de gebruikelijke selectiemogelijkheden beschikt u met de module CRM over extra selectiemogelijkheden zoals: selecteren op postcode, branche, bedrijfsgrootte, interesses en omzet.