Financiële module Factuur module Order module Voorraad module WebConnector module Online Bestelsysteem module Werkplaats module CRM CRM

18 november 2013 | SEPA opdrachtbestanden getest

30 september 2013 | Pafin versie 2.50 geheel vernieuwd

16 juli 2013 | Vanaf 1 februari 2014 gaan we volledig over op SEPA.

26 april 2013 | Pafin versie 2.43 is beschikbaar.