Financiële module Factuur module Order module Voorraad module  Online Bestelsysteem module
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Praestantia Automatisering besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en actualiteit van de op de deze website gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Praestantia Automatisering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van deze informatie via internet alsmede technische storingen.

Alle getoonde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijk houders.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praestantia Automatisering is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en berichten die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

Op al onze offertes, leveringen en transacties zijn van toepassing de Nederland ICT Voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3017484